نویسنده‌ی پرسش: سیّد تاریخ پرسش: 1393/11/27

آیا جناب منصور هاشمی خراسانی سید احمد الحسن را می‌شناسند؟ نظرشان در رابطه با ایشان چیست؟ آیا ایشان به حق است یا خیر؟ چرا؟ ممنون. با تشکر.

پاسخ به پرسش شماره: 4 تاریخ پاسخ به پرسش: 1393/11/28

حق بودن یا حق نبودن کسی، چیزی نیست که بر پیشانی او نوشته باشد، بل چیزی است که به عقیده و عمل او بستگی دارد. هر کس به حق عقیده یابد و عمل کند، بر حقّ است، اگر چه او را «دجّال» بنامند و هر کس به حق عقیده نیابد و عمل نکند، بر حق نیست، اگر چه او را «فرزند مهدی» بنامند و حق چیزی است که حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی در کتاب شریف «بازگشت به اسلام»، با تکیه بر کتاب خداوند و سنّت قطعی پیامبرش و در روشنایی عقل، تبیین فرموده و آن همان اسلام خالص و کامل است که هر کس به آن درآمده، هدایت یافته و هر کس به آن درنیامده، در گمراهی است. با این وصف، کسانی که خود را «فرزند مهدی» می‌نامند، اگر خود را «فرزند خدا» بنامند نیز تا هنگامی که در مسیر «بازگشت به اسلام» نیستند، از فرزندان شیطان‌اند و فرزندان شیطان بد جایگزینی برای ظالمانند؛ مگر آنکه از اوهام خود بیرون آیند و از دعاوی خود بکاهند و به جای تأویل‌ها و روایت‌های ظنّی، از کتاب خداوند و سنّت قطعی پیامبرش پیروی کنند و با کاروان خراسانیون که در طلب مهدی بیرون شده‌‌ است متّحد شوند.

کاروان اهل خراسان در طلب مهدی بیرون شده و ساربان آن دهان از ادّعا فرو بسته و هر کسی که در سر او عقلی هست چهار دست و پا به سویش شتابان است. حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی، مدّعی نیست که مهدی است و مدّعی نیست که فرزند اوست و مدّعی نیست که نایب اوست و مدّعی نیست که فرستاده‌ی اوست، ولی در عمل به سوی او فرا می‌خواند و در واقع برای ظهور او زمینه‌سازی می‌کند و در مکتب قرآنی و عقلانی‌اش، هزار احمد و حسن مشغول شاگردی‌اند.

برای آگاهی بیشتر درباره‌ی شخص مذکور، به مقاله‌ی 98 و پرسش و پاسخ 225 مراجعه کنید.