پنج شنبه ۲ بهمن (دلو) ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۷ جمادی الثانی ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۱۲۹) هنگامی که حق ظهور می‌کند ثروت‌مندان برای ثروت خود نگران می‌شوند و قدرت‌مندان برای قدرت خود هراسان می‌گردند و شهیران برای شهرت خود حرص می‌زنند و وابستگان از ارباب خود کسب تکلیف می‌کنند و مقلّدان از مراجع تقلید خود استفتاء می‌نمایند! از این رو، همیشه فقیران و مستضعفان و گمنامان و آزاد اندیشان و محقّقان هستند که حق را اجابت و از آن پیروی می‌کنند؛ زیرا نه آنان را ثروتی است که نگرانشان کند و نه آنان را قدرتی است که هراسانشان کند و نه آنان را شهرتی است که حریص‌شان کند و نه آنان را اربابی است که بازخواستشان کند و نه آنان را مرجعی است که عقیده‌ی خود را با نام فتوا به آنان تحمیل کند! [فرازی از نامه‌ی ۸ منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی]
loading
درس‌ها
درس‌هایی درباره‌ی وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن
شماره موضوع تعداد
اصول
تعداد
شواهد
تعداد
ملاحظات
موضوع
۱ مقدّمه - - - مقدّمه
۲ زمین هیچ گاه از امامی عالم از جانب خداوند، خالی نبوده است. ۹ ۸ ۱ زمین هیچ گاه از امامی عالم از جانب خداوند، خالی نبوده است.
تعداد اصول: ۹
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۱
۳ زمین و اهل آن جز با امامی از جانب خداوند اصلاح نمی‌شوند. ۵ ۴ ۴ زمین و اهل آن جز با امامی از جانب خداوند اصلاح نمی‌شوند.
تعداد اصول: ۵
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۴
۴ دین خالص و کامل، جز با امامی از جانب خداوند شناخته نمی‌شود. ۵ ۴ ۲ دین خالص و کامل، جز با امامی از جانب خداوند شناخته نمی‌شود.
تعداد اصول: ۵
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۲
۵ خداوند جز با امامی زنده و ظاهر پرستش نمی‌شود. ۱ ۴ ۱ خداوند جز با امامی زنده و ظاهر پرستش نمی‌شود.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۱
۶ پنهان شدن امامی از جانب خداوند ممکن است، ولی فقدانش ممکن نیست. ۸ ۳۳ ۶ پنهان شدن امامی از جانب خداوند ممکن است، ولی فقدانش ممکن نیست.
تعداد اصول: ۸
تعداد شواهد: ۳۳
تعداد ملاحظات: ۶
۷ زمین بدون امامی از جانب خداوند فرو می‌رود. ۲ ۸ ۱ زمین بدون امامی از جانب خداوند فرو می‌رود.
تعداد اصول: ۲
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۱
۸ زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌شود مگر اینکه خداوند بر اهل آن غضب کند. ۱ ۱۵ ۴ زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌شود مگر اینکه خداوند بر اهل آن غضب کند.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۱۵
تعداد ملاحظات: ۴
۹ حجّت خداوند در زمین، اولین انسان بود و آخرین انسان خواهد بود. ۲ ۸ ۴ حجّت خداوند در زمین، اولین انسان بود و آخرین انسان خواهد بود.
تعداد اصول: ۲
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۴
۱۰ قرآن دلالت دارد بر اینکه زمین از امامی که به امر خداوند هدایت می‌کند، خالی نمی‌ماند. ۵ ۸ ۹ قرآن دلالت دارد بر اینکه زمین از امامی که به امر خداوند هدایت می‌کند، خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۵
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۹
دانلود مجموعه‌ی درس‌های حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی