یک شنبه ۳۰ شهریور (سنبله) ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۲ صفر ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۳۵) هر عالم مسلمانی که مسلمانان را به بیعت با مهدی امر و از بیعت با غیر او نهی می‌کند، وظیفه‌ی اسلامی خود را انجام می‌دهد و بر مسلمانان واجب است که دعوت او را بپذیرند و او را در این کار یاری کنند، ولی عالمان مسلمانی که مسلمانان را به بیعت با مهدی امر و از بیعت با غیر او نهی نمی‌کنند، وظیفه‌ی اسلامی خود را انجام نمی‌دهند و بر مسلمانان واجب است که از آنان بر حذر باشند. (پرسش و پاسخ ۷)
loading
پرسش‌ها و پاسخ‌ها
رفتن به
شماره
ابتدا/۱۲/انتها
رفتن به
صفحه

پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره‌ی روزه و اعتکاف

کد
پرسش
شماره کد موضوع و متن پرسش نویسنده‌ی پرسش تاریخ پرسش تعلیق
۱۸ ۱۸
احکام؛ روزه و اعتکاف
احمد ۱۳۹۸/۲/۲۶
۱۷ ۱۷
احکام؛ روزه و اعتکاف
احمد ۱۳۹۸/۲/۱۷
۱۶ ۱۶
احکام؛ روزه و اعتکاف
علی کنساری ۱۳۹۸/۱/۲۷
۱۵ ۱۵
احکام؛ روزه و اعتکاف
ابو حسن الحساني و علی ۱۳۹۷/۳/۱۱
۱۴ ۱۴
احکام؛ روزه و اعتکاف
رضا ۱۳۹۷/۲/۳۰
۱۳ ۱۳
احکام؛ روزه و اعتکاف
بهروز ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۲ ۱۲
احکام؛ روزه و اعتکاف
عدالت‌خواه ۱۳۹۶/۳/۷
۱۱ ۱۱
احکام؛ روزه و اعتکاف
علی ۱۳۹۶/۲/۴
۱۰ ۱۰
احکام؛ روزه و اعتکاف
محمود ۱۳۹۶/۱/۱۷
۹ ۹
اخلاق؛ مکارم اخلاق؛ نیکی با پدر و مادر و خویشاوندان
صالح پارسا ۱۳۹۵/۹/۲۵
۸ ۸
احکام؛ زکات، خمس، صدقه و وقف
بیاتی ۱۳۹۵/۴/۸
۷ ۷
احکام؛ روزه و اعتکاف
رضا راضی ۱۳۹۵/۳/۲۲
۶ ۶
احکام؛ روزه و اعتکاف
رضا راضی ۱۳۹۵/۳/۱۱
۵ ۵
احکام؛ روزه و اعتکاف
علی راضی ۱۳۹۵/۳/۱۰
۴ ۴
احکام؛ روزه و اعتکاف
بیاتی ۱۳۹۵/۳/۱۰
رفتن به
شماره
ابتدا/۱۲/انتها
رفتن به
صفحه
دانلود مجموعه‌ی پرسش‌ها و پاسخ‌ها
پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره‌ی منصور هاشمی خراسانی