سه شنبه ۲۱ اردیبهشت (ثور) ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۲۸ رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۶۸) دموکراسی با اسلام قابل جمع نیست؛ چراکه دموکراسی به معنای تسلیم بودن در برابر اکثریّت مردم است، در حالی که اسلام به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است؛ دموکراسی به معنای «خودخواهی» و «خودمحوری» است، در حالی که اسلام به معنای «خداخواهی» و «خدامحوری» است و با این وصف، «جمهوری اسلامی» یک تناقض و دروغ بزرگ است؛ مانند اینکه بخواهی میان شرک و توحید جمع کنی و بگویی: «بت‌پرستی اسلامی»! [مقاله‌ی ۶۳]
loading
پرسش‌ها و پاسخ‌ها
رفتن به
شماره
ابتدا/۱/انتها
رفتن به
صفحه

پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره‌ی اموات

کد شماره کد موضوع و متن پرسش نویسنده‌ی پرسش تاریخ پرسش تعلیق
۹ ۴۲۸
احکام؛ اموات
حبیبی ۱۳۹۸/۱۲/۸
۸ ۴۰۷
احکام؛ اموات
پناهی ۱۳۹۸/۸/۱۶
۷ ۳۴۹
احکام؛ اموات
بیاتی ۱۳۹۷/۶/۳۱
۶ ۲۸۸
احکام؛ اموات
رضا راضی ۱۳۹۶/۶/۱۲
۵ ۲۸۳
احکام؛ اموات
علی ۱۳۹۶/۵/۲۶
۴ ۲۳۰
احکام؛ اموات
مهدی ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۳ ۱۹۸
احکام؛ اموات
دانشجوی پزشکی ۱۳۹۵/۸/۲۳
۲ ۱۶۷
احکام؛ اموات
بیاتی ۱۳۹۵/۴/۳۰
۱ ۱۴۹
احکام؛ اموات
بیاتی ۱۳۹۵/۳/۱۰
رفتن به
شماره
ابتدا/۱/انتها
رفتن به
صفحه
دانلود مجموعه‌ی پرسش‌ها و پاسخ‌ها
پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره‌ی منصور هاشمی خراسانی