جمعه ۲۸ شهریور (سنبله) ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۳۰ محرّم ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۳۲) منصور هاشمی خراسانی، از مسلمانان جهان برای مهدی بیعت می‌گیرد؛ به این معنا که از آنان تعهّد می‌گیرد تا هرگاه مهدی برای آنان ظاهر شد، او را اعانت و اطاعت نمایند و مانند خلفایی که پیش از او بودند، خذلان و عصیان نکنند و با این تقریر، هرگاه شماری کافی از مسلمانان با او بر اعانت و اطاعت مهدی بیعت کردند، حاکمیّت آن حضرت برایشان محقّق می‌شود. (نقد و بررسی ۲۷)
loading
پرسش‌ها و پاسخ‌ها
رفتن به
شماره
ابتدا/۱/انتها
رفتن به
صفحه

پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره‌ی اموات

کد
پرسش
شماره کد موضوع و متن پرسش نویسنده‌ی پرسش تاریخ پرسش تعلیق
۹ ۹
احکام؛ اموات
حبیبی ۱۳۹۸/۱۲/۸
۸ ۸
احکام؛ اموات
پناهی ۱۳۹۸/۸/۱۶
۷ ۷
احکام؛ اموات
بیاتی ۱۳۹۷/۶/۳۱
۶ ۶
احکام؛ اموات
رضا راضی ۱۳۹۶/۶/۱۲
۵ ۵
احکام؛ اموات
علی ۱۳۹۶/۵/۲۶
۴ ۴
احکام؛ اموات
مهدی ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۳ ۳
احکام؛ اموات
دانشجوی پزشکی ۱۳۹۵/۸/۲۳
۲ ۲
احکام؛ اموات
بیاتی ۱۳۹۵/۴/۳۰
۱ ۱
احکام؛ اموات
بیاتی ۱۳۹۵/۳/۱۰
رفتن به
شماره
ابتدا/۱/انتها
رفتن به
صفحه
دانلود مجموعه‌ی پرسش‌ها و پاسخ‌ها
پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره‌ی منصور هاشمی خراسانی