جمعه ۱۵ اسفند (حوت) ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۲۱ رجب ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۱۶) توحید در تحکیم به معنای آن است که تنها حاکم بر جهانیان خداوند است و با این وصف، نباید کسی جز او را حاکم دانست و باید کسی را به حکومت رساند که او اختیار کرده و نباید حکومت کسی را پذیرفت که او منصوب نکرده است. [پرسش و پاسخ ۳۱۲]
loading
نقدها و بررسی‌ها
رفتن به
شماره
ابتدا/۱۲/انتها
رفتن به
صفحه

نقدها و بررسی‌ها درباره‌ی فروع

کد شماره کد موضوع و متن نقد نویسنده‌ی نقد تاریخ نقد تعلیق
۶ ۶۹
احکام؛ فروع
علی ۱۳۹۴/۱۱/۲
۵ ۶۸
احکام؛ فروع
علی ۱۳۹۴/۱۱/۲
۴ ۶۲
احکام؛ فروع
داوود ۱۳۹۴/۸/۲۶
۳ ۶۱
احکام؛ فروع
علی راضی ۱۳۹۴/۸/۱۶
۲ ۴۰
احکام؛ فروع
بهنام ۱۳۹۴/۳/۱۳
۱ ۱۵
احکام؛ فروع
مجتبی صالحی ۱۳۹۳/۱۱/۲
رفتن به
شماره
ابتدا/۱۲/انتها
رفتن به
صفحه
دانلود مجموعه‌ی نقدها و بررسی‌ها
نقدها و بررسی‌ها درباره‌ی منصور هاشمی خراسانی