شنبه ۳ مهر (میزان) ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۱۸ صفر ۱۴۴۳ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۱۲۳) [یاران راستین من] از هول آتش چنان می‌گریستند که گویی مادرانِ فرزندمرده بودند! به اطراف آسمان چنان می‌نگریستند که می‌پنداشتی فرشتگان را در جای جای آن می‌بینند! خدا را می‌پرستیدند و از پرستش طاغوت می‌پرهیختند. از پیشوای خود فرمان می‌بردند و در یاری او از هم پیشی می‌گرفتند. تو گویی تخته‌های فولاد بودند یا کوه‌های سر به فلک کشیده! وقتی در صفوف خود به سوی دشمن می‌تاختند، تو گویی گردباد و توفان شن به راه می‌انداختند! [فرازی از نامه‌ی ۶ منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی]
loading
نامه
 

یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت: برای منصور هاشمی خراسانی أیّده الله تعالی نامه‌ای نوشتم و از او خواستم هر عملی که پس از شناخت حق و یاری آن باید انجام دهم تا رستگار شوم را برایم بنویسد. پس برایم نوشت:

«و امّا بعد؛

[۱ .] نماز را در اوّل وقت آن بر پا دار.

[۲ .] نافله‌ی شب را ترک نکن و در سحرگاه به استغفار کوش.

[۳ .] اگر می‌توانی که لحظه‌ای از خداوند غافل نباشی پس نباش؛ چراکه غفلت از او ریشه‌ی هر گناهی است.

[۴ .] مرگ را بسیار یاد کن و به زیارت قبرها برو؛ چراکه دیری بر زمین نخواهی ماند.

[۵ .] پنج‌شنبه‌ی اوّل و آخر و چهارشنبه‌ی وسط هر ماه را روزه بگیر؛ چراکه این سنّت است.

[۶ .] صدقه بده؛ چراکه گناهانت را فرو می‌ریزد.

[۷ .] با پدر و مادرت نیکی کن، اگرچه با تو بدی کنند؛ چراکه به اندازه‌ی کافی با تو نیکی کرده‌اند.

[۸ .] رَحِم خویش را قطع نکن، اگرچه به تار مویی آویخته باشد.

[۹ .] دروغ نگو، مگر آنکه بترسی کشته شوی یا کسی را به کشتن دهی.

[۱۰ .] غیبت نکن، مگر آنکه کافر یا فاسقی باشد. پس چون بر دیگران در غیاب آنان خرده می‌گیری بگو: کسانی که چنین می‌کنند یا چنان می‌گویند و نامی از آنان نبر.

[۱۱ .] جدال نکن، اگرچه حق با تو باشد، بلکه دلیلت را بگو و سکوت کن، اگرچه متّهم به شکست شوی.

[۱۲ .] خطایت را بپذیر، اگرچه بینی‌ات به خاک مالیده شود.

[۱۳ .] از هر کار بدی که می‌بینی نهی کن و به هر کار خوبی که نمی‌بینی امر کن. این کلید اصلاح جهان است.

[۱۴ .] پرگویی نکن تا سالم بمانی؛ چراکه گفتار فراوان خالی از عیب نیست.

[۱۵ .] مزاح نکن، مگر آنکه راست بگویی.

[۱۶ .] به کسی دشنام نده و تهمت نزن، اگرچه شایسته‌ی مرگ باشد.

[۱۷ .] به وعده‌ات پایبند باش، اگرچه با کودکی باشد.

[۱۸ .] آبروی مؤمن را نریز؛ چراکه آبرویت ریخته خواهد شد.

[۱۹ .] خشم نگیر، مگر اینکه آن را فرو دهی؛ چراکه خشم دروازه‌ای از دروازه‌های دوزخ است.

[۲۰ .] بر مردم سخت نگیر تا بر تو سخت نگیرند؛ یعنی عیب‌جویی، موشکافی، شماتت و تلافی نکن.

[۲۱ .] کارهایت را به دیگران نسپار مگر آن گاه که فرو می‌مانی.

[۲۲ .] شکمت را پر نکن و چیزی که مناسب طبعت نیست نخور.

[۲۳ .] غریزه‌ی جنسی‌ات دیوی گرسنه و خفته است. زنهار آن را بیدار نکن که تو را خواهد خورد.

[۲۴ .] درباره‌ی چیزی که نمی‌دانی، اظهار نظر نکن؛ چراکه به گزافه‌گویی دچار خواهی شد.

[۲۵ .] کمتر از پنج ساعت و بیشتر از هشت ساعت نخواب؛ چراکه به خود زیان خواهی رساند.

[۲۶ .] هر خبری که می‌شنوی را حکایت نکن؛ چراکه ممکن است دروغ باشد.

[۲۷ .] وقت تو از الماس گران‌بهاتر است. پس آن را برای بازی و کاری که فایده‌ای ندارد صرف نکن.

[۲۸ .] مطالعه کن؛ چراکه هنوز چیزهای بسیاری هست که نمی‌دانی.

[۲۹ .] ورزش کن؛ چراکه مؤمن قوی از مؤمن ضعیف بهتر است.

[۳۰ .] پاکیزه و آراسته باش، اگرچه روزنامه بر تن داشته باشی.

از خداوند برای خودم و تو طلب توفیق و مغفرت دارم و سلام بر تو و هر کسی که پیرو هدایت است».

شرح نامه:

برای مردان و زنان مؤمن بایسته است که قدر این نامه‌ی ارزشمند را بدانند و آن را برنامه‌ی تزکیه و اصلاح خود قرار دهند، تا با این شیوه به خداوند تقرّب یابند و برای یاری خلیفه‌اش در زمین آماده شوند.

نماز در کلام منصور هاشمی خراسانی
نماز شب در کلام منصور هاشمی خراسانی
یاد خدا در کلام منصور هاشمی خراسانی
یاد مرگ در کلام منصور هاشمی خراسانی
روزه در کلام منصور هاشمی خراسانی
صدقه در کلام منصور هاشمی خراسانی
نیکی با پدر و مادر در کلام منصور هاشمی خراسانی
صله رحم در کلام منصور هاشمی خراسانی
صداقت در کلام منصور هاشمی خراسانی
پرهیز از غیبت در کلام منصور هاشمی خراسانی
پرهیز از جدال در کلام منصور هاشمی خراسانی
اقرار به خطای خود در کلام منصور هاشمی خراسانی
امر به معروف و نهی از منکر در کلام منصور هاشمی خراسانی
پرهیز از پرگویی در کلام منصور هاشمی خراسانی
پرهیز از مزاح ناروا در کلام منصور هاشمی خراسانی
پرهیز از دشنام و تهمت در کلام منصور هاشمی خراسانی
پایبندی به وعده در کلام منصور هاشمی خراسانی
حفظ آبروی مؤمن در کلام منصور هاشمی خراسانی
پرهیز از خشم در کلام منصور هاشمی خراسانی
پرهیز از سخت‌گیری بر مردم در کلام منصور هاشمی خراسانی
نینداختن کار خود بر دوش دیگران در کلام منصور هاشمی خراسانی
پرهیز از پرخوری در کلام منصور هاشمی خراسانی
پاکدامنی در کلام منصور هاشمی خراسانی
پرهیز از اظهار نظر بدون علم در کلام منصور هاشمی خراسانی
به اندازه خوابیدن در کلام منصور هاشمی خراسانی
پرهیز از نقل شایعات در کلام منصور هاشمی خراسانی
استفاده‌ی بهینه از وقت در کلام منصور هاشمی خراسانی
مطالعه در کلام منصور هاشمی خراسانی
ورزش در کلام منصور هاشمی خراسانی
نظافت و آراستگی در کلام منصور هاشمی خراسانی
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
می‌توانید این مطلب را به زبان‌های زیر نیز مطالعه کنید:
اگر با زبان دیگری آشنایی دارید، می‌توانید این مطلب را به آن ترجمه کنید. [فرم ترجمه]
×
فرم ترجمه
لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید.
Captcha
دانلود مجموعه‌ی نامه‌های حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی
نام کتاب: الکلم الطّیّب؛ مجموعه‌ی نامه‌های حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی
ناشر: دفتر منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی
نسخه: پنجم
زمان انتشار: مهر (میزان) ۱۳۹۹ هجری شمسی
مکان انتشار: بلخ؛ افغانستان