نویسنده‌ی پرسش: علی راضی تاریخ پرسش: ۱۳۹۴/۷/۲۹

شیعه عدالت و امامت را علاوه بر توحید و نبوت و معاد جزء اصول دین می‌داند. نظر جناب علامه منصور هاشمی خراسانی در این مورد چیست؟

پاسخ به پرسش شماره: ۱ تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۴/۸/۱

اعتقاد به توحید، نبوّت و معاد از اصول اسلام و اعتقاد به خلافت اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم از اصول ایمان است و با این وصف، کسی که به خلافت اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم اعتقاد ندارد، هرگاه به توحید، نبوّت و معاد معتقد باشد، مسلمان شمرده می‌شود و جان و مال و آبروی او محترم است، اگرچه مؤمن شمرده نمی‌شود. اعتقاد به عدالت نیز هرگاه به معنای عادل دانستن خداوند در افعالش باشد، از فروع توحید است و هرگاه به معنای عقلی دانستن حسن و قبح در برابر شرعی دانستن آن‌ها باشد، از اصول اسلام نیست، بلکه از اصول ایمان نیز شمرده نمی‌شود؛ چراکه اعتقاد به توحید، نبوّت، معاد و خلافت اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، برای ایمان کافی است، اگرچه اعتقادی به حسن و قبح عقلی وجود نداشته باشد.