نویسنده‌ی پرسش: علی راضی تاریخ پرسش: ۱۳۹۴/۷/۲۹

کشیدن و نصب تمثال رسول خدا (ص) و ائمه اهل بیت چه حکمی دارد؟

پاسخ به پرسش شماره: ۳ تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۴/۸/۱

چهره‌ی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و امامان اهل بیت او، معلوم نیست و با این وصف، ترسیم و نصب آن، از مصادیق دروغ شمرده می‌شود و حرام است؛ قطع نظر از اینکه ترسیم، حتّی از چهره‌ی دیگران، اشکال دارد[۱].

↑[۱] . نگاه کنید به: پرسش و پاسخ ۳۱۵