نویسنده‌ی پرسش: علی راضی تاریخ پرسش: 1394/7/29

کشیدن و نصب تمثال رسول خدا (ص) و ائمه اهل بیت چه حکمی دارد؟

پاسخ به پرسش شماره: 4 تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/1

چهره‌ی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و امامان اهل بیت او، معلوم نیست و با این وصف، ترسیم و نصب آن، از مصادیق دروغ شمرده می‌شود و حرام است؛ قطع نظر از اینکه ترسیم، حتّی از چهره‌ی دیگران، اشکال دارد (نگاه کنید به: پرسش و پاسخ 371).